Beca  aseica+queuntrail

Després de l'acord entre la "Asociación Española de Investigadores en Cáncer" (ASEICA) i el Club d'esports de Muntanya +queuntrail, de creació d'una Beca a projectes d'investigació en Càncer realitzats per jóvens investigadors, procedirem a realitzar una convocatòria entre laboratoris, Universitats i altres grups d'investigadors perqué optaren a ella.

Realitzada la selecció per un comité d'experts científics de l'Associació, el passat dia 29 de novembre es va procedir  a donar a conèixer el projecte guanyador i a l'entrega de l'import de la beca, amb una quantia de 18.000 €.

El projecte guanyador fou el dirigit pel Dr. D. Víctor Javier Sánchez, que realitza les seues investigacions a l'Hospital 9 de octubre de Madrid.

El treball seleccionat aborda l'estudi d'una nova diana terapèutica per al càncer de pàncrees, un dels tumors més difícils de tractar i que presenta unes tasses de curació més reduïdes. De ser exitós, aquest treball permetrà desenrrotllar nous fàrmacs amb els quals combatre les propietats malignes d'aquests càncers.

Des de +queuntrail felicitem al Dr. Víctor Javier Sánchez per l'obtenció de la beca i l'animem a treballar amb entusiasme per aconseguir els objectius desitjats.

Agram a ASEICA el seu suport al nostre projecte del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, i pel seu excel·lent treball en la investigació en càncer, el seu suport decidit als treballs dels joves  investigadors i fer valdre el destacat paper de les dones investigadores.

Tras el acuerdo entre la Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el Club de Deportes de Montaña +queuntrail, de creación de una Beca a proyectos de investigación en Cáncer realizados por jóvenes investigadores, se procedió a realizar una convocatoria entre laboratorios, Universidades y demás grupos de investigadores para que optaran a la misma.

Realizada la selección por un comité de expertos científicos de la Asociación, el pasado día 29 de noviembre se procedió a dar a conocer el proyecto ganador y a la entrega del importe de la beca, que ascendía a 18.000 €.

El proyecto ganador fue el dirigido por el Dr. D. Víctor Javier Sánchez, que realiza sus investigaciones en el Hospital 9 de octubre de Madrid.

El trabajo seleccionado aborda el estudio de una nueva diana terapéutica para el cáncer de páncreas, uno de los tumores más difíciles de tratar y que presenta unas tasas de curación más reducidas. De ser exitoso, este trabajo permitirá desarrollar nuevos fármacos con los que combatir las propiedades malignas de estos cánceres.

Desde +queuntrail felicitamos al Dr. Víctor Javier Sánchez por la obtención de la beca y le animamos a trabajar con entusiasmo para conseguir los objetivos deseados.

Nuestro agradecimiento a ASEICA por apoyar nuestro proyecto del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, y por su excelente trabajo en la investigación en cáncer, su apoyo decidido por apoyar los trabajos de los jóvenes investigadores y poner en valor el destacado papel de las mujeres investigadoras.

Foto: Iñaki Osorio Querejeta

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308