Borsa de Corredors/es i Marxadors/es  

Bolsa de Corredores/as y Marxadores/as

Si et moris de ganes de participar en qualsevol modalitat del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi i no tens equip, denixa'ns les teues dades i les publiquem aci per a que altres com tu o que els fasa falta algun per completar l'equip, contacten amb tu.

Ompli el formulari amb totes les dades sol·licitades i envia.

Que tingues sort!!!

Si te mueres de ganas de participar en alguna de las modalidades del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi y no tienes equipo, déjanos tus datos y los publicaremos aquí pera que otros como tu o que les haga falta alguno para completar el equipo, contacten contigo.

Rellena el formulario con todos los datos solicitados y envia.

¡¡Que tengas suerte!!

BORSA DE CORREDORS-ES I MARXADORS/ES

(Inserta les teues dades per a que contacten amb tu)

(Inserta tus datos para que contacten contigo)

TRAIL

Nom i Cognoms

Paco Andrés Reyes

Enrique Gisbert Gutierrez

Rubén Bou Garrigós

Federico Ruiz Comino

Població

Alcoi

Alcoi

Alcoi

Alcoi

Data de naiximent

13/12/1965

20/09/1974

02/06/1986

09/03/1968

MIG TRAIL

Nom i Cognoms

Fátima Doménech Vicent

Juan A. Giménez Caballero

Població

Alcoi

Alcoi

Data de naiximent

05/06/1976

02/03/1962

MARXA TRAIL

Nom i Cognoms

Població

Correu electrònic

Data de naiximent

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308

Habitación