Borsa de Corredors/es i Marxadors/es  

Bolsa de Corredores/as y Marxadores/as

Si et moris de ganes de participar en qualsevol modalitat del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi i no tens equip, denixa'ns les teues dades i les publiquem aci per a que altres com tu o que els fasa falta algun per completar l'equip, contacten amb tu.

Ompli el formulari amb totes les dades sol·licitades i envia.

Que tingues sort!!!

Si te mueres de ganas de participar en alguna de las modalidades del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi y no tienes equipo, déjanos tus datos y los publicaremos aquí pera que otros como tu o que les haga falta alguno para completar el equipo, contacten contigo.

Rellena el formulario con todos los datos solicitados y envia.

¡¡Que tengas suerte!!

(Inclou les teues dades per a que contacten amb tú)

(Inserta tus datos para que contacten contigo)

TRAIL

Nom i Cognoms
Franscisco J. Briones
Vicente Calatayud Gandía
David Blas Pastor

 

Població
Alcoi
Alcoi
Calp


 

Correu electrònic
frjbriones@gmail.com
vicentklt@gmail.com
davidblaspastor@gmail.com

Data de naiximent
05/16/1973
02/04/1971
02/01/1974

MIG TRAIL

Nom i Cognoms
Richard Cuesta De Silva
Hendrik Vaneeckhaute
Emilia Nilsson Nilsson

José A. Giménez Caballero
Jorge García Vilaplana
Nacho Ponsoda Lucas
Jorge Torregrosa Vilaplana

Població
Alacant
Gaianes
Alacant
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi

 

Correu electrònic
rfcuesta@hotmail.com
dehendrik07@gmail.com
nilssonamilia@hotmail.com
gcjaster@gmail.com
jorgegarcia_20@hotmail.com
npl_pocho@hotmail.com
jorgemusa@hotmail.es

Data de naiximent
06/10/1975
06/27/1968
02/09/1984
02/03/1962
09/12/1987
17/02/1981
09/02/1975

 

MARXA TRAIL

Nom i Cognoms
Andrea Martínez Pomares
Vicent Climent Bellver
Eva Moncho Tomás
Toya Cañete Guillem
Pedro Ortiz Merino

Població
Torrellano
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi

Correu electrònic
andreamartinzp14@gmail.com
vclimentb78@gmail.com
evamt2525@gmail.com
mariuetes.76@hotmail.com
pomar1970@gmail.com

Data de naiximent
02/06/1997
15/06/1978
26/09/1982
14/10/1976
07/08/1970