Borsa de Corredors/es i Marxadors/es  

Bolsa de Corredores/as y Marxadores/as

Si et moris de ganes de participar en qualsevol modalitat del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi i no tens equip, denixa'ns les teues dades i les publiquem aci per a que altres com tu o que els fasa falta algun per completar l'equip, contacten amb tu.

Ompli el formulari amb totes les dades sol·licitades i envia.

Que tingues sort!!!

Si te mueres de ganas de participar en alguna de las modalidades del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi y no tienes equipo, déjanos tus datos y los publicaremos aquí pera que otros como tu o que les haga falta alguno para completar el equipo, contacten contigo.

Rellena el formulario con todos los datos solicitados y envia.

¡¡Que tengas suerte!!

(Inclou les teues dades per a que contacten amb tú)

(Inserta tus datos para que contacten contigo)

TRAIL

Nom i Cognoms
Franscisco J. Briones
Rafa Bonet Monzó

 

Població
Alcoi
Alcoi


 

Data de naiximent
05/16/1973
01/04/1979

MIG TRAIL

Nom i Cognoms
Richard Cuesta De Silva
Hendrik Vaneeckhaute
Emilia Nilsson Nilsson

Població
Alacant
Gaianes
Alacant

 

Correu electrònic
rfcuesta@hotmail.com
dehendrik07@gmail.com
nilssonamilia@hotmail.com

Data de naiximent
06/10/1975
06/27/1968
02/09/1984

 

MARXA TRAIL

Nom i Cognoms

Població

Correu electrònic

Data de naiximent