Canvi de Corredor/a, Marxador/a

Cambio de Corredor/a, Marchador/a

logo_trail.JPG
TRAIL SOLIDARI 2019 (552).jpg
LOGO MARXA.jpg

Canvis de components d’equip

 • Si qualsevol component del teu equip causa baixa per motius justificats (Lesió, malaltia, etc.) podeu substituir-lo/la per un altre/a.

 • Els canvis sols es podran realitzar des de les 22:00 hores del dia 26 de setembre a les 18:00 hores del dia 6 d'octubre de 2021.

Que fer per a  realitzar un canvi de component d’equip?

 • Ompli el formulari que hi ha a aquesta pàgina, amb totes les dades sol·licitades i envia.

 • Fer el pagament de 5 € per component canviat al nº de conter corrent ES96 2100 2252 2702 0022 0384 i enviar el justificant bancari amb el concepte "Canvi 2019" i "nom de l'equip" a trailsolidariciutatalcoi@gmail.com.

 • El canvi serà efectiu quan rebeu la conformació de l’organització. (C.E.M. +QUEUNTRAIL)

 • Recordeu que una substitució pot suposar el canvi de categoria, be per la suma de les edats o ple sexe del recent incorporat.

 • El canvi pot tardar tres o quatre dies en vores reflectit en el llistat de Mychip.

 • La samarreta que s’entregarà al nou component serà de la talla del substituït. En el cas de no coincidir, l’organització i en funció de les existències intentarà canviar-la.

Cambios de componentes de equipo

 • Si algún componente de tu equipo causa baja por motivos justificados (Lesión, enfermedad, etc.), puedes sustituirlo/a por otro/a.

 • Los cambios solo se podrán realizar desde las 22:00 horas del día 26 de septiembre al las 18:00 horas del día 6 de octubre de 2021.

¿Qué hacer para realizar un cambio de componente de equipo?

 • Rellena el formulario que hay en esta página, con todos los datos solicitados y envía.

 • Hacer el pago de 5 € por componente canbIado al nº de cuenta corriente ES96 2100 2252 2702 0022 0384 y enviar el justificante bancario con  el concepto "Cambio 2019" y "nombre del equipo" a trailsolidariciutatalcoi@gmail.com.

 • El cambio será efectivo cuando recibas la confirmación de la organización. (C.E.M.+QUEUNTRAIL)

 • Recuerda que una sustitución puede suponer el cambio de categoría, bien por la suma de las edades o por el sexo del recién incorporado.

 • El cambio puede tardar tres o cuatro días en verse reflejado en el listado de Mychip.

 • La camiseta que se entregará al nuevo componente será de la talla del sustituido. En el caso de no coincidir la organización y en función de las existencias, intentará cambiarla