Premis / Premios

MEDALLA commemorativa 2019

 

A tots els participants que arriben a META, dintre del temps límit establert per a cada modalitat (Trail - Mig Trail - Marxa).

A todos los participantes que lleguen a META dentro del tiempo límite para cada categoría. (Trail - Mig Trail - Marxa).

BANDERÍ als més majorets. / a los más mayorcitos.

Trofeu a l'equip de major edat de entre les modalitats de Trail, Mig Trail i Marxa que arriben a meta dintre del temps reglamentari de cada categoria,

Trofeo al equipo de mayor edad de entre las modalidades de Trail, Mig Trail y Marxa que lleguen a meta dentro  del tiempo reglamentario de cada categoría.

CLASSIFICACIÓ DE CLUBS  / CLASIFICACIONES DE CLUBES 

BANDERI

Al Club legalment constituït que inscriga amb el seu nom a més equips a les tres modalitats.

Al Club legalmente constituido que inscriba con su nombre a más equipos a las tres modalidades.

SORTEIG D'OBSEQUIS / SORTEO DE OBSEQUIOS

Es sortejaran obsequis d'empreses col·laboradores entre tots els equips que finalitzen la cursa.

Se sortearán obsequios de empresas colaboradoras entre todos los equipos que finalicen la carrera

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308