Premis / Premios

BANDERINS als equips primers classificats de cada categoria.

A cada un dels components dels equips que aconsegueixin classificar-se en 1er, 2on i 3er lloc de cada una de les categories F1/F2/F3/M1/M2/M3/X1/X2/X3 de les modalitats de Trail i Mig Trail.

A cada uno de los componentes de los equipos que consigan clasificarse en 1º, 2º i 3º lugar de cada una de las categorÍasF1/F2/F3/M1/M2/M3/X1/X2/X3 de las modalidades de Trail y Mig Trail.

TROFEO especial a l'equip campió absolut Masculí i Fememni (Trail i Mig Trail)

MEDALLA commemorativa 2020

 

A tots els participants que arriben a META, dintre del temps límit establert per a cada modalitat (Trail - Mig Trail - Marxa).

A todos los participantes que lleguen a META dentro del tiempo límite para cada categoría. (Trail - Mig Trail - Marxa).

TROFEU "AL PATROCINAT"

Al primer equip participant en la modalitat de Mig Trail en arribar a meta complert, que s'haja inscrit com patrocinat per una empresa.

Al primer equipo participante en la modalidad de Trail en llegar a la meta completo, que se haya inscrito como patrocinado por una empresa.

TROFEU "SOC D'ALCOI"

Al primer equip participant en la modalitat de Mig Trail en arribar a meta complert, que els quatre components siguen nascuts a Alcoi

Al primer equipo participante en la modalidad de Trail en llegar a la meta completo, que los cuatro componentes hayan nacido en Alcoi

* Aquests dos premis "Al Patrocinat" i "Soc d'Alcoi" no seran acumulatius.

TROFEU als més majorets. / a los más mayorcitos.

Trofeu a l'equip de major edat de entre totes les modalitats de Trail, Mig Trail i Marxa que arriben a meta dintre del temps reglamentari.

Trofeo al equipo de mayor edad de entre todas las modalidades de Trail, Mig Trail y Marxa que lleguen a meta dentro  del tiempo reglamentario.

CLASSIFICACIÓ DE CLUBS  / CLASIFICACIONES DE CLUBES 

BANDERI

Al Club legalment constituït que inscriga amb el seu nom a més equips entre les tres modalitats.

Al Club legalmente constituido que inscriba con su nombre a más equipos entre las tres modalidades.

SORTEIG D'OBSEQUIS / SORTEO DE OBSEQUIOS

Es sortejaran obsequis d'empreses col·laboradores entre tots els equips que finalitzen la cursa.

Se sortearán obsequios de empresas colaboradoras entre todos los equipos que finalicen la carrera

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308