Ambaixadors i Ambaixadores del

Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, pel món 

2020

FOTOS  AMBAIXADORS/ES 2020

2A - José Manuel Guerola Roig - Senegal

1B - José Manuel Guerola Roig - Segegal

1A - Raimundo Mus - Argentina

1B - Raimundo Mus - Argentina

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308