Llista d'espera d'equip  /  Lista de espera de equipo

+QUEUNTRAIL establirà una llista d'espera entre aquells equips que no hajen pogut ocupar una plaça en el moment de l'obertura de les inscripcions.

En el cas de que es produeixquen baixes, l'organització contactarà amb els responsables dels equips que ompliguen i ens envien el formulari següent, per tal d'anar cubrin les places lliures.

El fet d'omplir i enviar aquest formulari, no garantitza la inscripció i  la plaça per a la participació a la modalitat escollida de l'edició 2019.

En el cas de ser acceptada la inscripció, serà comunicada oficialment per l'organització.

Recorda comunicar-nos si inscriuràs l'equip com PATROCINAT.

+QUEUNTRAIL establecerá una lista de espera entre aquellos equipos que no hayan podido ocupar una plaza de manera oficial.

En el caso de que se produzcan bajas, la organización contactará con los responsables de los equipos que rellenen y nos envíen el formulario siguiente, por tal de ir cubriendo las plazas libres.

El hecho de rellenar y enviar este formulario, no garantiza la inscripción y la plaza para participar en la modalidad escogida de la edición 2019.

En el caso de ser aceptada la inscripción, será comunicada oficialmente por la organización

Recuerda decirnos si inscribirás el equipo como PATROCINADO.

©2011 Trail Solidari Ciutat Alcoi - CEM +QUEUNTRAIL

C/ Doña Amalia, 44 - 03801 - ALCOI

trailsolidariciutatalcoi@gmail.com  !  629027308