Premis / Premios

LOGO MARXA.png
logo_trail PNG.png
MIG TRAIL OK1.png
JOVE TRAIL OKOK.png

BANDERINS als equips primers classificats de cada categoria.

A cada un dels components dels equips que aconsegueixin classificar-se en 1er, 2on i 3er lloc de cada una de les categories F1/F2/F3/M1/M2/M3/X1/X2/X3 de les modalitats de Trail, Mig Trail i Jove Trail.

A cada uno de los componentes de los equipos que consigan clasificarse en 1º, 2º i 3º lugar de cada una de las categorÍasF1/F2/F3/M1/M2/M3/X1/X2/X3 de las modalidades de Trail y Mig Trail.

TROFEO especial a l'equip campió absolut Masculí i Fememni (Trail i Mig Trail)

MEDALLA commemorativa 2022

 

A tots els participants que arriben a META, dintre del temps límit establert per a cada modalitat (Trail - Mig Trail - Marxa).

A todos los participantes que lleguen a META dentro del tiempo límite para cada categoría. (Trail - Mig Trail - Marxa).

TROFEU "CERVECERIA SOC ALCOIÀ"

Al primer equip participant en la modalitat de Trail en arribar a meta complert en el que els quatre components siguin nascuts a Alcoi.

Al primer equipo participante en la modalidad de Trail en llegar a la meta completo en el que sus cuatro componentes sean nacidos en Alcoy.

TROFEU "AL PATROCINAT"

Al primer equip participant en la modalitat de Trail en arribar a meta complert, que s'haja inscrit com patrocinat per una empresa.

Al primer equipo participante en la modalidad de Trail en llegar a la meta completo, que se haya inscrito como patrocinado por una empresa.

* Aquests dos premis no seran acumulatius "Cerveceria Soc Alcoià i Als Patrocinats)

BANDERÍ als més majorets. / a los más mayorcitos.

Trofeu a l'equip de major edat de entre les modalitats de Trail, Mig Trail i Marxa que arriben a meta dintre del temps reglamentari.,

Trofeo al equipo de mayor edad de ente las modalidades de Trail, Mig Trail y Marxa que lleguen a meta dentro  del tiempo reglamentario.

CLASSIFICACIÓ DE CLUBS  / CLASIFICACIONES DE CLUBES 

BANDERI

Al Club legalment constituït que inscriga amb el seu nom a més equips entre les tres modalitats.

Al Club legalmente constituido que inscriba con su nombre a más equipos entre las tres modalidades.

SORTEIG D'OBSEQUIS / SORTEO DE OBSEQUIOS

Es sortejaran obsequis d'empreses col·laboradores entre tots els equips que finalitzen la cursa.

Se sortearán obsequios de empresas colaboradoras entre todos los equipos que finalicen la carrera

SOC_ALCOIÀ_-_FIGURETA.jpg
IMG-20191020-WA0063_2.jpg
MEDALLES 2.jpg
socalcoia4.jpg